Tranh họa sĩ Lê Bá Đảng

Họa sĩ Lê Bá Đảng sinh ngày 26 tháng 7 năm 1921 tại làng Bích La Đông, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Ông là một trong nhiều họa sĩ Việt Nam thành danh trên đất Pháp theo trường phái nghệ thuật đặc sắc Việt Nam.

 

Ấn vào hình để xem hình to hơn
Tên:	IMG_1229.jpg
Xem:	134
KT :	145,0 KB
ID :	16614  

Ấn vào hình để xem hình to hơn
Tên:	IMG_1235.jpg
Xem:	128
KT :	60,4 KB
ID :	16615  

Ấn vào hình để xem hình to hơn
Tên:	IMG_1231.jpg
Xem:	121
KT :	113,3 KB
ID :	16616  

Ấn vào hình để xem hình to hơn
Tên:	IMG_1251.jpg
Xem:	117
KT :	71,8 KB
ID :	16617  

Ấn vào hình để xem hình to hơn
Tên:	IMG_1252.jpg
Xem:	110
KT :	76,4 KB
ID :	16618  

Ấn vào hình để xem hình to hơn
Tên:	IMG_1253.jpg
Xem:	6
KT :	120,2 KB
ID :	16619

Hình ảnh tranh và thông tin nội dung đăng tải được lấy từ nguồn lưu của google.com

Hotline: (84) 913 323.977
Chat Facebook
Gọi điện ngay