Các Họa Sĩ

Trong số các họa sĩ đương đại của Việt Nam, tôi có tình yêu đặc biệt với tranh của...

Bùi Xuân Phái sinh năm 1920, mất năm 1988 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp khoa Hội họa trường...