Paint code: P_50
  Price: 0 $
 Đây là bức tranh bột màu trên giấy đề tài "Ngõ Phất Lộc" vẽ năm 1987 của danh họa Bùi Xuân Phái đã được nhà nghiên cứu, thẩm định tranh đông dương của Bảo Tàng Mỹ Thuật Việt Nam thẩm định và xác thực là bức tranh nguyên gốc của danh họa Bùi Xuân Phái (Xác thực ngày 24/2/2020)

Chi tiết

Tranh đã bán (SOLD)

Ngõ Phất Lộc - Tranh của danh họa Bùi Xuân Phái

Ngõ Phất Lộc - Tranh của danh họa Bùi Xuân Phái

Ngõ Phất Lộc - Tranh của danh họa Bùi Xuân Phái

 

Ngõ Phất Lộc - Tranh của danh họa Bùi Xuân Phái

Ngõ Phất Lộc - Tranh của danh họa Bùi Xuân Phái

 

Ngõ Phất Lộc - Tranh của danh họa Bùi Xuân Phái

Ngõ Phất Lộc - Tranh của danh họa Bùi Xuân Phái

 

Ngõ Phất Lộc - Tranh của danh họa Bùi Xuân Phái

Ngõ Phất Lộc - Tranh của danh họa Bùi Xuân Phái

 

Ngõ Phất Lộc - Tranh của danh họa Bùi Xuân Phái

Ngõ Phất Lộc - Tranh của danh họa Bùi Xuân Phái

 

Ngõ Phất Lộc - Tranh của danh họa Bùi Xuân Phái

Ngõ Phất Lộc - Tranh của danh họa Bùi Xuân Phái

 

Ngõ Phất Lộc - Tranh của danh họa Bùi Xuân Phái

Mặt sau có chữ kí xác nhận của bà Francoise (chủ tranh người Pháp)

 

Tác phẩm: Ngõ Phất Lộc (Danh họa Bùi Xuân Phái)
Chất liệu: Bột màu trên giấy / Water color on paper
Kích thước: Ngang 50 cm X Cao 40cm
Năm sáng tác: 1987
Họa Sĩ Sáng Tác : Bùi Xuân Phái

Đây là bức tranh "Ngõ Phất Lộc" của danh họa Bùi Xuân Phái đã được nhà nghiên cứu, thẩm định tranh đông dương của Bảo Tàng Mỹ Thuật Việt Nam thẩm định và xác thực là bức tranh nguyên gốc của danh họa Bùi Xuân Phái (Xác thực ngày 24/2/2020)

Giá bán : Vui long Liên hệ qua email: vietnamarts.vn@gmail.com hoặc điện thoại : 091 3323 977 (Mr Phúc)
 

Đây là tác phẩm độc bản của danh họa Bùi Xuân Phái và có giấy tờ đầy đủ (sẽ gửi giấy tờ cho khách thực sự quan tâm)
Tranh những năm 80 thuộc sở hữu của nhà sưu tập Tô Ninh, sau đó được bà Francoise Plaine Người Pháp công tác tại Unicef Hà Nội sưu tập, sau này thuộc về nhà như sưu tập Phạm yến Hương (con gái HS Phạm Lực) và nay thuộc về bộ sưu tập cá nhân của tôi (Phạm Phúc)

   Cùng tác giả
Đây là bức tranh bột màu trên giấy đề tài "Ngõ Phất Lộc" vẽ năm 1987 của danh họa Bùi Xuân Phái đã được nhà nghiên cứu, thẩm định tranh đông dương c ....
  Price: 0 $
Đây là bức tranh "chèo" đặc sắc của danh họa Bùi Xuân Phái vẽ năm 1976 đã được nhà nghiên cứu, thẩm định tranh đông dương của Bảo Tàng Mỹ Thuật Việt ....
  Price: 0 $
Tác phẩm nguyên gốc về đề tài "Phố", tuy nhỏ nhưng thật sự sâu đậm với các con phố "siêu vẹo" quen thuộc trong tranh của danh họa Bùi Xuân Phái, bức Sơn d ....
  Price: 0 $
Tác phẩm "Phố" của danh họa Bùi Xuân Phái sáng tác năm 1987, một tác phẩm nguyên gốc đặc sắc của Bùi Xuân Phái, thường ông vẽ trực họa, nhưng đây là m ....
  Price: 0 $
Tác phẩm: Tự Họa (Danh họa Bùi Xuân Phái) Chất liệu: Bột màu trên giấy Kích thước: Ngang 40 cm X Cao 50cm Năm sáng tác: 1982 Họa Sĩ Sáng Tác : Bùi Xuân Phái ....
  Price: 0 $