Tin Tức Sự Kiện

Danh sách hoạ sĩ trường Mỹ Thuật Đông DươngHoạ sĩ nguyễn sáng trường đông dương

danh họa nguyễn sáng cùng bạn bè

Hoạ sĩ nguyễn sáng (đứng cùng bạn bè là Văn Cao và Bùi Xuân Phái)

hoạ sĩ Bùi Xuân Phái

họa sĩ bùi xuân phai

hoạ sĩ Bùi Xuân Phái

hoạ sĩ Dương Bích Liên

hoạ sĩ Dương Bích Liên

Hoạ sĩ Hoàng Tích Chù cùng bạn bè

Hoạ sĩ Hoàng Tích Chù cùng bạn bè

hoa sĩ tô ngọc vân

họa sĩ tô ngọc vân

họa sĩ dương bích liên

họa sĩ dương bích liên

họa sĩ trần văn cẩn

họa sĩ trần văn cẩn

họa sĩ Nguyễn gia trí

họa sĩ Nguyễn gia trí

họa sĩ Nguyễn phan chánh

họa sĩ Nguyễn phan chánh

họa sĩ pháp Victor Tardieu

họa sĩ pháp Victor Tardieu

họa sĩ vũ cao đàm

họa sĩ vũ cao đàm

họa sĩ lương xuân nhị

họa sĩ lương xuân nhị

 

và những hoạ sĩ  nổi tiếng với dòng tranh đông dương

Các khoá kéo dài từ năm 1925 đến 1945 có tổng cộng 17 khoá gồm:

 

Khóa I (1925 - 1930) tuyển đào tạo ngành hội họa chỉ có 8 người, trong đó có họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, Mai Trung Thứ, Lê Phổ, Công Văn Chung, Lê Văn Đệ, Georges Khánh và Nguyễn Tường Tam (Nhất Linh - chưa tốt nghiệp, sau lại học tiếp). Ngành Kiến trúc có 02 người.

 

Tiếp đến Khóa II (1926 - 1931) có những họa sĩ nổi tiếng như Tô Ngọc Vân, Hồ Văn lái…, kiến trúc có Vũ Cao Đàm.

 

Các khóa học tiếp, Khóa IV (1928 - 1933) có Họa sĩ Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Tường Lân… (Nguyễn Gia Trì đã tốt nghiệp, nhưng sau đó lại đi học tiếp Khóa IV);

 

Khóa V (1929 -1934) Nguyễn Đỗ Cung, Phạm Hậu; 

 

Khóa VII (1931 -1936) có Trần Văn Cẩn;

 

Khóa VIII (1932 - 1937) có Lương Xuân Nhị;

 

Khóa IX (1933 - 1938) có Nguyễn Đức Nùng, Trịnh Hữu Ngọc, Nguyễn Dung, Hoàng Lập Ngôn;

 

Khóa XI (1936 - 1941) có Nguyễn Tiến Chung, Hoàng Tích Chù, Nguyễn Văn Tỵ;

 

Khóa XII (1937 - 1942) có Nguyễn Văn Bình;

 

Khóa XIII (1939 -1944) có Nguyễn Sỹ Ngọc, Trần Đình Thọ, Phạm Văn Đôn, Nguyễn Trọng Hợp, Huỳnh Văn Thuận;

 

Khóa XIV (1940 - 1945) có Nguyễn Sáng;

 

 Khóa XV (1941 -1954) có Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm, Tạ Thúc Bình, Huỳnh Văn Gấm;

 

Khóa XVI (1942 - 1945) có Quang Phòng, Phan Thông, Đinh Minh, Trần Phúc Duyên;

 

Khóa XVII (1943 - 1945) có Mai văn Hiến, Mai Văn Nam, Lê Thanh Đức;

 

 Khóa XVIII (1944 - 1945) là khóa học cuối cùng có các họa sỹ Phan Kế An, Dương Bích Liên, Nguyễn Văn Thiện, Kim Đồng, Nguyễn Như Huân.

 


Older
Newer
    - Tranh gác bếp