Các Họa Sĩ

Trong số các họa sĩ đương đại của Việt Nam, tôi có tình yêu đặc biệt với tranh của...