Grid    List 
Đây là bộ 3 tượng (Khang Hi, Càn Long), ý nghĩa với người trung hoa là mang lại may mắn và hạnh phúc ....
  Price: 4000 $