Antique code: P_35
  Price: 100 $
 Không chơi nữa, thanh lý đồ chuẩn cổ giá rẻ đã sưu tập lâu năm

Details

Thanh lý đồ cổ (chuẩn cổ) giá rẻ

Do không còn chơi đồ cổ nữa, và cần thu gọn không gian, tôi thanh lý các món đồ tình trạng như hình trong bộ sưu tập sau đây (hiện đang để tại phòng tranh + đồ cổ số 80 Phố Đốc Ngữ, Quận Ba Đình, Hà Nội).


Đồ Cổ 1: (giá bán ; 1 000. 000 VND)

Thanh lý đồ cổ giá rẻ

Chén (bát Lý) miệng cắt răng cưa

Thanh lý đồ cổ giá rẻ

 

Đồ Cổ 2:
(giá bán ; 3 000. 000 VND)

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- Đĩa lý

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- Đĩa lý toàn lành sau cả 1000 năm, đồ hoa văn rất đẹp

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- Đĩa lý

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- Đĩa lý (lành tít)

Đồ Cổ 3:

(giá bán ; 5 000. 000 VND)

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- Bình Vôi (thời lê)

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- Bình Vôi (thời lê)

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- Bình Vôi (thời lê)

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- Bình Vôi (thời lê)- Lành tít

 

Đồ Cổ 4:

(giá bán ; 5 000. 000 VND)

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- Bát (Minh) Cua cá

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- Bát (Minh) Cua cá

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- Bát (Minh) Cua cá

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- Bát (Minh) Cua cá

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- Bát (Minh) Cua cá

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- Bát (Minh) Cua cá

Đồ Cổ 5:

(giá bán ; 2 000. 000 VND/ 1 chiếc)

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- Bát (Lý Nâu)

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- Bát (Lý Nâu)

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- Bát (Lý Nâu)

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- Bát (Lý Nâu)

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- Bát (Lý Nâu)

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- Bát (Lý Nâu)

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- Bát (Lý Nâu)

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- Bát (Lý Nâu) - 1 đôi

Đồ Cổ 6:

(giá bán ; 3 000. 000 VND)

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- Chén (Lục Lê)

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- Chén (Lục Lê)

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- Chén (Lục Lê)

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- Chén (Lục Lê)

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- Chén (Lục Lê)

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- Chén (Lục Lê)

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- Chén (Lục Lê)

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- Chén (Lục Lê)

Đồ Cổ 7:

(giá bán ; 3 000. 000 VND)

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- Bát (Tống)

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- Bát (Tống)

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- Bát (Tống)

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- Bát (Tống)

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- Bát (Tống)

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- Bát (Tống)

 

Đồ Cổ 8:

(giá bán ; 2 000. 000 VND/ 1 cặp)

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- 1 Cặp Bát Đĩa Phúc Lộc

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- 1 Cặp Bát Đĩa Phúc Lộc

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- 1 Cặp Bát Đĩa Phúc Lộc

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- 1 Cặp Bát Đĩa Phúc Lộc

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- 1 Cặp Bát Đĩa Phúc Lộc

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- 1 Cặp Bát Đĩa Phúc Lộc

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- 1 Cặp Bát Đĩa Phúc Lộc

Thanh lý đồ cổ giá rẻ- 1 Cặp Bát Đĩa Phúc Lộc

 

Vui lòng liên hệ để có thêm thông tin : 0913323977
Phạm Phúc
Email: vietnamarts.vn@gmail.com

   Sản phẩm khác
Không chơi nữa, thanh lý đồ chuẩn cổ giá rẻ đã sưu tập lâu năm ....
  Price: 100 $